Sunday, November 30, 2014

al fresco

al fresco
16" x 20", oil


No comments: